Psycholoog Amsterdam
Bart de Ligtstraat 88
1097 JE Amsterdam
info@psychologe-amsterdam.nl
psycholoog Amsterdam
Weer positief en met frisse moed in het leven staan, dat help ik u graag bereiken!

Psycholoog Amsterdam

psycholoog Amsterdam Psycholoog Amsterdam Hanna
Psycholoog Hanna v/d Zaken:
"Als ervaren psychologe heb ik vrijwel alle soorten problemen al eens voorbij zien komen."

Psycholoog Amsterdam - Mijn Opleidingen en Kwalificaties

Op deze pagina vindt u een korte beschrijving van mijn loopbaan en van de opleidingen en cursussen die ik heb gevolgd en voltooid. Hieruit blijkt ook hoe serieus ik mijn vakgebied en mijn eigen ontwikkeling hierin neem.

Lid van beroepsverenigingen

Ik ben sinds 2003 aangesloten bij beroepsvereniging NVPA, ik voldoe dan ook aan de criteria die gesteld worden aan een uitvoerend hulpverlener ten behoeve van mensen met psychosociale en ook psychiatrische klachten. Ik voldoe aan alle eisen op het gebied van bijscholing en certificatie die er zijn om mijn beroepsuitoefening goed te kunnen doen. Ik volg dus met grote regelmaat bijscholing en cursussen om mijn kennis en kunde up-to-date te houden, wanneer nieuwe ontwikkeling zich voordoen. Dit is overigens ook een eis van de beroepsvereniging waar ik bij aan ben gesloten (NVPA.org). Daarnaast ben ik ook geregistreerd bij het RBCZ, de overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Kijk voor meer informatie over RBCZ op hun website www.rbcz.nu.

Registratiecodes

  • AGB codes: 94.007104 (alt. geneeswijzen) en 90.034504 (psycholoog, niet BIG)
  • NVPA: 100327
  • RBCZ: #
  • KvK: 34329195
  • BTW: NL001294875B69

Opleidingen en kwalificaties

In de beroepsopleiding die ik heb gevolgd op HBO-niveau (Sociaal cultureel werk, en post-hbo specialisatie supervisieopleiding) ben ik geschoold in het praktisch begeleiden van individuen en groepen. Vervolgens heb ik een universitaire sociale wetenschap (andragologie) gestudeerd, met als afstudeerrichting hulpverlening. Ik heb daarin psychotherapie vanuit een aantal richtingen, zowel op theoretisch als op uitvoerend niveau bestudeerd en uitgeoefend. Een leertherapeutische invalshoek o.l.v. een psychiater was daar een onderdeel van.

Daarna heb ik een opleiding traumaverwerking d.m.v. hypnotherapie en lichaamswerk gevolgd, ik werk al 30 jaar heel succesvol met deze methode. Later heb ik mij ook bekwaamd in Voice Dialogue, een opleiding die ik deed bij de oprichters ervan, dr Hal Stone en dr Sidra Stone; ik houd deze specialisatie bij d.m.v. bijscholing en verdieping door andere cursussen, zoals een mastertraining bij het I.T.P in Bergen.

Ervaring als psycholoog en therapeut

Sinds mijn afstuderen als andragoog in 1980 tot nu toe, werk ik met succes als vrijgevestigd psychosociaal therapeut; ik geef zowel individuele therapie als groeps- en relatietherapie en ik werk als supervisor.

Daarnaast heb ik een zeer ruime ervaring in begeleidings-, onderwijs- en supervisiesituaties: Ik was 5 jaar werkzaam als docent en supervisor aan de Sociale Academie De Karthuizer in Amsterdam, ik was een aantal jaren verbonden aan een opleidingsinstituut in CaliforniŽ voor gezins- en relatietherapie als co-therapeut en ik ben nu 15 jaar supervisor aan de hypnotherapieopleiding TranceArt.

Ook ben ik 10 jaar werkzaam geweest bij het re-integratiebureau re-Activate in Hilversum, waar ik een speciale methode toepaste: videoanalyse, een confrontatie van de cliŽnt met zichzelf waarbij blinde vlekken en valkuilen zichtbaar worden.
Ook was ik een jaar of 6 groepstherapeut bij een kleine multidisciplinaire instelling in Koog a/d Zaan.
Sinds 5 jaar ben ik als medebehandelaar verbonden aan CaretoChange, een multidisciplinaire GGZ instelling.

Overige werkervaring

Voor, tijdens en na mijn studie andragologie heb ik in allerlei hulpverleningssituaties gewerkt:
  • een klein jaar bij een kostschool voor lichamelijk gehandicapte kinderen in Edinburg (Schotland), in 1967
  • een aantal maanden bij het Psychiatrisch Ziekenhuis van Edinburg, afd. Geriatrie (1967)
  • zomerstage bij het JAC in Amsterdam (1971)
  • gezinsbegeleider bij De Triangel in Amsterdam, opvanghuis voor gezinnen (1972)

Heeft u nog vragen?

psycholoog in amsterdam
Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met mij op: psycholoog Amsterdam contact
Psycholoog Amsterdam is lid van: nvpa nederlands verbond psychologen en psychosociaal therapeutenHBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Deel mijn website: